Ortopedia

Tlenoterapia hiperbaryczna ma istotne znaczenie w leczeniu chorób układu kostno-stawowego, między innymi w:

Urazach sportowych

W sporcie wyczynowym, jak i rekreacyjnym często dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej powoduje skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności ruchowej. Polecana jest wyczynowym sportowcom z urazami mięśniowymi kończyn dolnych powstałymi w trakcie zawodów lekkoatletycznych, uprawiania piłki nożnej, hokeja i innych dyscyplin sportowych.


Osteochondrozie

Terapia hiperbaryczna ma wysoką efektywność terapeutyczną, u pacjentów z nasilonymi dolegliwosciami neurologicznymi w przebiegu osteochondrozy, szczególnie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.


Zapaleniu kości

Zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu i poprawa przepływu krwi w uszkodzonych kończynach, a w konsekwencji wzrost ciśnienia tlenu w kościach i otaczających je tkankach miękkich prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów i fibroblastów oraz nasila angiogenezę, co powoduje ustępowanie stanu zapalnego i przyspieszenie procesu gojenia.

Ponadto, hiperbaria tlenowa wykazuje efekt bakteriobójczy, zwłaszcza w przypadku bakterii beztlenowych stanowiących częsty czynnik etiologiczny pourazowych zakażeń kości.

Tlen hiperbaryczny wykazuje silne działanie ochronne w przypadku wykonanych operacyjnie płatów mięśniowych, skórno-mięśniowych oraz skórnych stosowanych w leczeniu szczególnie opornych na klasyczna terapię zapaleń kości.


Leczeniu złamań kości metodą Ilizarova

Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w ortopedii w leczeniu złamań otwartych kości długich jest technika Ilizarova. Ciężkim złamania towarzyszy różny stopień niedokrwienia oraz współistniejące urazy tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej przyspiesza zrost uszkodzonej kości oraz wpływa korzystnie na mikrokrążenie w okolicy rany pourazowej.


Fibromialgii

Fibromialgia to zespół chorobowy, który charakteryzuje się długotrwałym, wieloogniskowym bólem tkanek miękkich. Po zastosowaniu hiperbarii tlenowej istotnie zmnijsza się liczba bolesnych punktów uciskowych oraz znamiennie podwyższa się próg bólowy.

dane teleadresowe

zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej komory normobarycznej

Normobaria Orzesze
ul. Mikołowska 309
Orzesze

tel.: 502 096 786
e-mail: kontakt@normobaria-orzesze.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 8:00 - 18:00
Sob: 10:00 - 14: 00

formularz kontaktowy

masz pytania? chcesz umówić wizytę? skorzystaj z formularza ponżej